gototopgototop
Практичне навчання студентів є обов’язковою і невід’ємною складовою частиною спеціальної освіти. Його мета – закріплення та поглиблення знань, одержаних у процесі теоретичного навчання, набуття вмінь та навичок, необхідних для застосування їх у майбутній виробничій діяльності.

Практичне навчання студентів денної форми складається з практичних занять під час вивчення навчальних дисциплін певної спеціальності, занять для одержання робітничої професії і навчальних, технологічних та переддипломних практик. Більшість предметних практик та технологічну практику студентам-заочникам  замінює виробничий досвіт, робота за обраною спеціальністю.

Основною документацією для викладачів щодо організації практик є ”Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, графік практичного навчання, робочі програми з видів практики, інструктивні та навчально-методичні картки на кожне заняття. Замість інструктивних карток можна готувати окремі індивідуальні завдання для кожного студента або  на ланку та графік переміщення їх по робочих місцях.

Методи практичного навчання: усна розповідь, бесіда, демонстрація, самостійно організоване спостереження, практичний показ, вправи, проектування, ділові ігри, виконання ролей, самостійне виконання виробничих завдань, робота на штатному робочому місці, перевірка результатів практики, умінь і навичок.

 Зобов’язання студентів – практикантів:

-     Непорушно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, діючого на підприємстві, в установі, організації;

-     Своєчасно виконувати затверджений календарно-тематичний план проходження переддипломної практики;

-     Щоденно вести записи в щоденнику, які підписує  безпосередній керівник практики від підприємства, по закінчені робочого дня;

-     Регулярно вести записи до текстової частини звіту, погоджувати їх з керівником практики;

-     Своєчасно і якісно готувати передбачені програмою матеріали до документальної частини звіту;

Навчально – методичне керівництво практикою забезпечують викладачі спеціальних дисциплін. Студентам видається програма і щоденник проходження практики і визначається керівник від коледжу відповідальний за проходження практики.

Зобов’язання керівників практики від навчального закладу:

-     надати  необхідні документи (направлення, програму, щоденник про проходження виробничої практики);

-     перевірити, а за необхідністю допомогти скласти календарний план проходження практики;

-     сприяти в проходженні практики згідно з програмою, забезпеченні умов праці;

-     проводити консультації з питань проходження практики, оформлення звітів;

-     регулярно інформувати навчальний заклад про  хід виконання програми та календарного плану, допущені відставання і відхилення від програми;

-     перевіряти звіт про переддипломну виробничу практику, ознайомити студентів із звітністю про практику (звіт щоденник з додатками).

 

Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” працює з такими підприємствами та організаціями , базами практик, як:

ПАТ “Електрозавод”

ПАТ “Дизельний завод”

ПАТ "ЕВРАЗ СУХА БАЛКА"

ПАТ КБ “ПриватБанк”

ТОВ “Атріум - Дельта”

ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"

ПАТ КБ "НАДРА"

ПАТ " ТЕРРА БАНК"

ПАТ   ПУМБ

АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

ДП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ"

ПАТ " Промислово-виробниче підприємство "КРИВБАСВИБУХПРОМ"

Міський центр зайнятості

Виконком Жовтневої районної у місті ради

Жовтневий районний суд

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради

Відділ державних реєстраторів апарату міськради виконкому

КУ "Територіальний центр соціального обслуговування у Центрально- міському районі

ТОВ “Універсалпромсервіс”

ТОВ " САВ-Дістрибьюшн" магазин "ФОКСТРОТ"

ТОВ "ФУРШЕТ ЦЕНТР"

ТОВ "Епіцентр К"

СПД Андрюшко А.К. ресторан “Каліфорнія”

ТОВ “Босфор”

ТОВ “Астор ЛТД” кафе “Розгуляєво”

ТОВ МЦ “Есперанто” кафе “Полуничка”

ТОВ “Дружба Люкс”

ТОВ “Зоряна”

ПП Назарова О.В. кафе “Казка”

 

Приклади документів необхідних для оформлення звіту з виробничого навчання.

 

ПРАКТИКА

студентів спеціальності

«ДІЛОВОДСТВО»

Навчання за спеціальністю «Діловодство» - це не тільки заняття в аудиторіях коледжу, але і чудова практична підготовка на різних підприємствах, установах міста.

Наші студенти мають можливість проходити практику в судах, прокуратурах, міськвиконкомі та райвиконкомах, Криворізькому міському центрі зайнятості, реєстраційній палаті, архівному відділі.

Під час практики наші студенти:

- реєструють й систематизують листи, документи,

- ведуть телефонні переговори, виконують  доручення  керівника, передають за призначенням його завдання,

- беруть участь у підготовці засідань і нарад;

- ведуть їхні стенограми, готують інформаційно-оглядові матеріали;

- тиражують необхідну документацію, використовують в роботі ПК, оргтехніку.

 

Презентація   спеціальності  «ДІЛОВОДСТВО» cкачати

 

 

 

 
joomla