gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Дисципліна «Інформаційні технології в торгівлі» призначена для студентів спеціальності 5.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність ” денної форми навчання.

Предметом вивчення дисципліни “Інформаційні технології в торгівлі ” є методи і засоби автоматизації торгівлі із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Міжпредметні зв’язки: розглядуваний курс вивчається після вивчення дисциплін “Інформатика та комп’ютерна техніка ”.

Основна мета вивчення курсу “Інформаційні технології в торгівлі ” — здобути знання із сучасних інформаційних технологій і сформувати навички їх практичного використання за фахом, закласти основи для подальшого самостійного опанування нових програмних засобів автоматизації торгівлі.

Після вивчення цього курсу студенти

повинні знати:

—   теоретичні основи організації та функціонування систем обробки комерційної інформації;

—   організацію та методологію розв'язання комплексів задач торгівельної діяльності в комерційних установах, інформаційного забезпечення та взаємозв'язків задач;

повинні вміти:

· працювати на автоматизованих робочих місцях торговельного менеджменту і в комп’ютерній мережі з використанням загального програмного забезпечення та офісних програм (текстових редакторів, електронних таблиць, баз даних, електронної пошти,мультимедійних засобів і презентацій);

· за допомогою професійних програм здійснювати облік і складати звіти (про наявність, резерви та рух товарів, про обороти, реалізацію та касові операції), створювати документи (прайс-листки, накладні, рахунки, платіжні доручення, ордери), вести журнали документів і довідники, здійснювати розрахунки та взаєморозрахунки, заповнювати картки клієнтів, здійснювати управління та інші види діяльності у сфері торгівлі .

Організація вивчення дисципліни передбачає читання лекцій, проведення лабораторних занять, а також самостійну працю студентів. Для поглиблення та закріплення лекційного матеріалу лабораторні заняття та самостійна робота студентів  проводяться з використанням персональних комп’ютерів.


Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

 
joomla