gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Курс «Трудове право»  як одна з основних юридичних навчальних дисциплін передбачає формування у студентів системи знань з трудового права і вироблення у них комплексу умінь і навичок з практичного використання норм, що регулюють правовідносини у сфері трудової діяльності

 Вимоги  до  знань й умінь

 Знати :

-       поняття ,зміст,завдання, методи трудового права;

-       роль і місце трудового права в системі права;

-       суть основних інститутів трудового права;

-       правову основу регулювання відносин в сфері трудової діяльності;

-       умови та підстави виникнення,зміни і припинення трудових правовідносин;

-       підстави,зміст,види та засоби забезпечення відповідальності суб’єктів трудових правовідносин при порушенні норм трудового законодавства.

Уміти:

-       вільно орієнтуватися у трудовому законодавстві України;

-       використовувати чинне трудове законодавство для вирішення конкретних ситуацій у сфері трудової діяльності на практичних заняттях;

-       надавати правильну юридичну кваліфікацію означеним фактичним трудовим правовідносинам;

-       правильно тлумачити та застосовувати чинне законодавство України;

-       аналізувати і оцінювати вихідну інформацію, яка містить ознаки порушення норми трудового права


Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення 

частина 1

частина 2

частина 3

частина 4

 
joomla