gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Метою курсу «Підприємницьке право» є вивчення основних положень господарської діяльності, правового статусу суб'єктів господарських відносин, права власності, принципів організації під­приємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарських відносин.

Програму курсу розроблено так, щоб активізувати використання студентами знань, отриманих під час вивчення правознавства, адміністративного, цивільного та інших галузей права, менеджменту, мікроекономіки, економіки підприємств тощо.

Програму підготовлено з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного й глибокого оволодіння студентами основними положеннями підприємницького права.

Головними формами вивчення курсу « Підприємницьке право» є лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття та самостійна робота студентів.

Вирішення практичних завдань з підприємницького права дасть студентам можливість певною мірою оволодіти практикою застосування господарського законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав громадян, підприємств, держави та інших суб'єктів правовідносин.

У процесі вивчення дисципліни студенти вирішують такі основні завдання: засвоюють теоретичні положення науки господарського права; виробляють навички практичного застосування знань і норм господарського права

У результаті вивчення господарського права України студенти повинні:

знати :

джерела господарського права, основні принципи та інститути господарського права;

практику реалізації підприємницького законодавства юридичними особами та фізичними особами-підприємцями;

уміти :

застосовувати одержані знання в процесі роботи за спеціальністю з метою захисту інтересів учасників господарсько-правових відносин.

Підсумковою формою контролю знань є залік, який має  на меті перевірити теоретичні знання та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також уміння студентів самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.

У межах дисципліни «Підприємницьке право» вивчаються такі теми: «Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства»; «Підприємництво як різновид господарської діяльності»; «Правова характеристика господарських організацій»; «Речові права в господарсько-правових відносинах. „Право інтелектуальної власності»; «Господарські зобов'язання»; «Господарський договір»; «Господарсько-правова відповідальність»; «Правове регулювання банкрутства»; «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»; «Правове регулювання відносин оренди і лізингу»; «Ціни та ціноутворення в сфері господарювання»; «Захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання в Україні»; «Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні»;

При підготовці даної програми використано навчально-методичний посібник О.О. Мельник „Господарське право”

МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання самостійного завдання

 
joomla