gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Під час розроблення програми з дисципліни «Логістика» була використана Освітньо-професійна програма (ОПП) – галузевий нормативний документ, у якому визначається нормативний термін, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та вид контролю.

Анотація дисципліни «Логістика» та структурно-логічна схема її викладання:

Мета логістики формування умінь та навичок, щодо механізму логістичних систем, ефективного управління матеріальними потоками діяльності.

Предмет: загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості і тенденції управління та оптимізації матеріальних потоків.

Основний зміст: основні поняття та визначення логістики, концептуальні основи логістики, методи планування і управління виробничими та економічними системами.

Методи планування і управління виробничими та економічними системами. Методи моделювання логічних систем.

Функціональний логістичний менеджмент, зв'язок логістики з основними фундаментальними сферами бізнесу.

Управління запасами. Транспортна логістика. Складська логістика.

Підтримка логістичного менеджменту. Інформаційне забезпечення логістичного процесу.

Місце у структурно-логістичній схемі логістики після вивчення дисциплін: ПП-01-товарознавство; ПП-02-основи стандартизації, метрології та управління якістю; ПП-05-обладнання підприємств торгівлі; передує вивченню ПП-04-організація і технологія торгівельних процесів: ПП-06-комерційна діяльність; ПП-07-основи маркетингу; ПП-08-основи менеджменту; ПП-09-основи торговельного підприємства.

План навчального процесу підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 503051001 «Товарознавство та комерційно діяльність» з дисципліни «Логістика»

Основна література.

  1. А.Г. Кальченко. Логістика. Навчальний посібник – К. КДУ, 1997-112с.
  2. Ю.М. Неруш. Логістика. Учебник. ЮНИТИ, 2003-492с.
  3. Б.А. анікіна. Практикум по логистике. Учебное пособие М:ИНФРА – 2000-270с.
  4. И.И. Бажин. Логістика. Компакт-учебник. Харьков – «Консум» 2003-238с.

Додаткова література.

1. Л.Б. Балабанова, А.М. Германчук. Комерційна діяльність:маркетинг і        логістика. Навчальний посібник. Видавничий дім-професіонал. Київ – 2004-287с.

2. Е. Криковський. Логістика. Навчальний посібник – Львів:ДУ Львівська політтехніка,1999-264с.

Пакет лекцій

 
joomla