gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки провідною формою господарювання має бути підприємництво – особливий вид діяльності, певні тип і стиль господарської поведінки, що характеризуються повною свободою вибору типу діяльності, інноваційним характером здійснення та орієнтацію на отримання зиску. Перехід до ринкової економіки відродив в Україні активну підприємницьку діяльність. Розвиток підприємництва вимагає від його учасників нової психології, освоєння нових професій, нових підходів до людей, до їх діяльності, і найголовніше — нових знань.

Метою вивчення  дисципліни « Основи   торговельного          підприємництва»  є надання знань щодо організації та функціонування підприємницьких структур,формування умінь організації власної справи та забезпечення функціонування підприємства.

Завдання дисципліни: розкрити сутність підприємництва як форми господарювання; охарактеризувати стратегічний розвиток і формування інвестиційних ресурсів фірми ; вивчити методику організації і регулювання підприємницької  діяльності; пояснити проблеми підприємницького діяльності; пояснити проблеми підприємницького успіху і культури бізнесу.

Предмет: механізм створення та функціонування власної справи.

У процесі навчання студенти отримають необхідні знання під час  лекційних, семінарських і практичних занять.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу курсу є самостійна робота студентів з економічною літературою, нормативними актами з питань державного регулювання економікою.

Основні уміння :

-      пояснювати, аналізувати, узагальнювати і оцінювати  чинники, спираючись на отримані знання;

-      працювати з усіма доступними джерелами знань, вміти самостійно працювати з інформацією;

-      вміти аргументовано, на основі певної інформації оцінювати практичну проблему.

Поточний та підсумковий контроль здійснюється шляхом опитування, проведення тестування, письмової контрольної роботи, проведення підсумкового контролю по екзаменаційних білетах.

Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення 


 
joomla