gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Метою дисципліни «Комерційна діяльність» є формування знань про сутність завдання та управління комерційною діяльністю підприємств, методи і засоби підвищення ефективності.

Завданням дисципліни є вивчення основ організації, планування та управління комерційною діяльністю підприємств.

Предметом дисципліни виступають процеси комерційної діяльності. При вивчені дисципліни розкриваються в таких темах, як: поняття, суть і завдання комерційної діяльності підприємств. Функції комерційних служб підприємств. Суб’єкти та об’єкти комерційної діяльності. Дослідження ринку товарів і послуг. Експортно-імпортні операції. Організація і планування закупівельної та збутової діяльності підприємств. Організація комерційних зв’язків з постачання і збуту. Формування асортименту товарів промислових підприємств. Організація складського господарства і технологія складських операцій. Організація і технологія продажу товарів. Комерційна діяльність на оптовому ринку. Формування товарного асортименту товарів підприємств оптової торгівлі. Організація оптового продажу товарів. Комерційна діяльність у роздрібній торгівлі. Ризики та ефективність комерційної діяльності. Аналіз комерційної діяльності на підприємствах.

Майбутній спеціаліст з комерційної діяльності повинен: уявити сутність комерційної діяльності як ринкової категорії та її роль в ефективному господарюванні підприємства; знати кон’юктуру  споживчого ринку; мати знання, необхідні для планування і здійснення закупок, збуту (продажу) товарів; вміти використовувати комп’ютерні технології в процесі комерційної діяльності; володіти методами вивчення ринку товарів, вміти визначати вимоги споживачів до товару, мати навики в організації доставки товарів, їх приймання і зберігання, забезпечувати контроль і оцінку показників комерційної діяльності підприємства.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін, винесених на самостійне вивчення 

 
joomla