gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Згідно навчального плану вивчається дисципліна „Обладнання підприємств торгівлі”. Головною задачею курсу є надання студентам знань по теорії і практиці торговельного обладнання. Цей курс необхідний для підготовки високопрофесійних спеціалістів, самостійно думаючих, ініціативних, творчих і уміючи діяти в умовах ринкової економіки.

Програмою передбачено вивчення студентами таких тем: „Немеханічне обладнання”, „Ваговимірювальне обладнання”, „Дрібно-змільчувальне обладнання”, „Фасувально-пакувальне обладнання”, „Контрольно-регіструюче обладнання”, „Холодильне обладнання”, „Торговельні автомати”, „Обладнання для приготування та продажу напоїв”, „Під’ємно-транспортуюче обладнання”.

Форма і методика проведення занять вибирається викладачем, виходячи із навчального матеріалу, максимальної організації студентів на самостійну роботу.

Перевірка знань здійснюється за допомогою поточної оцінки знань проведення лабораторних та практичних робіт, тематичного контролю. Досвід засвідчує, що в навчальному процесі матеріал найліпше сприймається при вивченні рисунками, схемами, зразками обладнання. Для полегшення сприймання матеріалу проводяться лабораторні та практичні роботи, де студенти застосовують свої знання, закріплюючи їх працюючи на різних видах обладнання.

Навчальним планом передбачено 108 годин на вивчення дисципліни, у тому числі 64 години – аудиторних;           44 годин – самостійних; 18 годин – лабораторних; 14 годин – практичних, 10 годин – семінарські заняття. Поточний контроль необхідно реалізувати через систему зворотного зв’язку.

Для перевірки знань рекомендується застосування різних методів рішення виробничих ситуацій, тестування, складання опорних конспектів. По кожному розділу необхідно проводити тематичний контроль.

При проведення лабораторних і практичних робіт рекомендується використовувати дослідницьку та пошукову роботу.

Заключною формою контролю є залік.


Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення:  

частина 1 (самостійна робота 1-5)

частина 2 (самостійна робота 6-10)

частина 3 (самостійна робота 11-15)

частина 4 (самостійна робота 16-19)

частина 5 (самостійна робота 20)

 
joomla