gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Мета дисципліни «Основи стандартизації, метрології та управління якістю» полягає у формуванні системи спеціальних знань щодо основ стандартизації, метрології та управління якістю.

Предмет: державна система стандартів, нормативні документи щодо стандартизації, метрології та управління якістю товарів.

Основний зміст: мета, завдання, методи та принципи стандартизації. Категорії і види стандартів. Планування робіт із стандартизації. Розробка, затвердження та запровадження стандартів. Міжнародна стандартизація. Основи метрології. Управління якістю продукції.

Вивчивши дисципліну студенти повинні мати базові уявлення про нормативні, довідкові матеріали та державні стандарти з питань стандартизації, метрології і сертифікації.

Користуючись нормативними документами з питань стандартизації, метрології і сертифікації, вміти: проводити аналіз і оцінку якості продовольчих товарів за показниками. Виходячи із ситуації, що склалася на підприємстві, доцільності та необхідності управління товарними ресурсами, вміти визначати чинники якості, що піддаються впливу, брати участь у розробці методів регулювання якістю. Використовуючи чинне законодавство, умови договорів і контрактів та враховуючи конкретну ситуацію, вміти  здійснювати контроль за якістю товарів на підприємстві, враховуючи вимоги нормативних документів; враховуючи вимоги чинного законодавства щодо сертифікації, вміти перевіряти наявність, відповідність і достовірність сертифіката.

Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення 

 
joomla