gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Програма з дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» складена з урахуванням нормативних вимог Державного стандарту Вищої освіти України до освітньо - кваліфікаційного рівня молодих спеціалістів за спеціальністю 5.05031001 «Товарознавство та комерційна діяльність».

Мета дисципліни:надання спеціальних теоретичних знань щодо формування та зберігання споживних властивостей товарів упродовж їх життєвого циклу, асортименту та навичок оцінювання споживних властивостей товарів.

Предмет: споживні властивості та асортимент продовольчих товарів.

В програму включені нові змістовні модулі: основи мікробіології та харчової гігієни. Розповсюдження мікроорганізмів у природі, морфологія та фізіологія мікроорганізмів; основи санітарії та гігієни; харчові інфекції та отруєння, гельмінтози та їх профілактика; свіжі овочі, свіжі плоди, перероблені овочі та плоди, гриби свіжі та перероблені, зерно та зерно - борошняні товари, крохмаль, цукор, мед та кондитерські товари, смакові товари, жирові продукти, молоко та молочні товари, м'ясо та м ясні товари, яйця та яєчні товари, риба та рибні товари, харчові концентрати.

Вивчивши дисципліну, студенти повинні отримати базові знання щодо методів теоретичного товарознавства, закономірностей формування споживчих властивостей, якості й асортименту продовольчих товарів;  базові знання споживчих властивостей й харчової цінності товарів, їх асортименту стосовно якісних показників та товарознавчої характеристики продовольчих товарів та їх ідентифікації.

Використовуючи нормативні документи й ідентифікацію про кон¢юктуру ринку, студенти повинні вміти:

-         проводити ідентифікацію продовольчих товарів і тари, що пропонується товаропостачальниками;

-         розпізнавати штриховий код товару;

-         оцінювати споживні властивості та визначати конкурентоспроможність товарів;

-         враховуючи вимоги чинного законодавства щодо маркування товарів та умови договорів, угод і контрактів, вміти перевіряти наявність і відповідність фактичного маркування товарів і тари встановленим вимогам.


Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення 

частина 1

частина 2

частина 3

частина 4

 
joomla