gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Історія дала вперше народу України можливість створити свою незалежну соціально-економічну систему. Отож робити це треба вміло, так, щоб люди відчували, що економічні реформи здійснюються в їхніх інтересах, скеровані на підвищення їхньго добробуту, а соціальні зміни передбачають утвердження демократії, соціальної справедливості і впевненості у завтрашньому дні. Фундаментальною основою цих перетворень повинна бути не декларована, а справжня економічна самостійність як держави в цілому, так і кожного її громадянина зокрема.

Досягнення таких результатів не відбувається автоматично. Необхідно, щоб, по-перше, народом України було сформоване новее економічне мислення, в результаті якого він зрозумів би, що саме він, а не дядько з-за океану, став творцем свого майбутнього.         По-друге, щоб ті, хто займається й буде займатися реформаторською діяльністю в країні, були добре обізнані в тому, що вони роблять, тобто, щоб вони володіли фундаментальними знаннями законів суспільно-економічного розвитку.

Провідна роль у формуванні нового економічного мислення і набутті знань належить теоретичним економічним наукам, зокрема політекономії.

Самостійна робота є важливим елементом  навчання студентів.

В сучасних  умовах  кінцевою метою функціонування і розвитку економічної системи є становлення ринкової економічної системи, яка є ефективнішою завдяки прогресивним формам і механізмам  регульованого ринку, що уже склався і ефективно функціонує  в західній економіці. Тому існує необхідність розвивати економічні дослідження, зростає потреба  в спеціалістах з високим рівнем підготовки.

Завданням вивчення політекономії є наукове обґрунтування загальних основ економічного життя суспільства, розкриття закономірностей розвитку суспільного виробництва, з’ясування механізму дії економічних законів і механізму їх використання людьми  у процесі господарської діяльності тощо.

Вивчення «Політекономії» сприяє вмінню аналізувати сучасну економічну політику держави і ефективність методів державного регулювання національної економіки, а також основні тенденції розвитку економічних систем сучасних західних економік та нинішньої економіки України.

Метою і завданням  самостійної  роботи  є опанування студентами  основних розділів теоретичної політекономії, знайомство  з методами  організації ефективного   господарювання.

Метою створення посібника є забезпечення умов для самостійної роботи студентів. Посібник містить: перелік тем  для самостійного опрацювання, теоретичний матеріал Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

 
joomla