gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

„Інформатика та комп’ютерна техніка” – це базова дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань з інформатики та комп’ютерної техніки.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” створений для студентів спеціальності ”Товарознавство та комерційна діяльність” з метою надання допомоги студентам в освоєнні даної дисципліни.

Виконання завдань самостійної роботи проводиться студентами в позааудиторний час.

Студенти набувають навичок самостійності в роботі з електронними лекціями, методичними вказівками, тестами.

Комплекс складається з навчально-методичного забезпечення кожної теми, винесеної на самостійне опрацювання, а саме: лекцій, питань для самоперевірки , тестів та індивідуальних завдань для виконання на ПЕОМ по деяких темах самостійної роботи.

Самостійна робота виконується на комп’ютері. При вивченні кожної теми студент повинен звернути увагу на основні аспекти, виділені в методичних рекомендаціях.

На сучасному етапі розвитку вищої школи важливим інструментом для отримання знань, розвитку творчих здібностей є самостійна робота студентів. Вона сприяє вихованню у майбутніх спеціалістів необхідних їм навичок самостійності, активності, відповідальності, ініціативності і організованості, готує  студентів до життя в інформаційному суспільстві.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів


  
joomla