gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Мета дисципліни «Основи екології та безпеки товарів народного споживання» полягає в вивченні основних понять екології та природокористування, формування екологічного світогляду.

Предмет: закономірності взаємодії елементів природних екологічних систем, виробничі відносини між людьми в процесі використання природних ресурсів.

Основний зміст дисципліни: теоретичні та практичні аспекти екології; екологічні фактори та їх взаємодія; основні екологічні закони; охорона та раціональне використання поверхневих і підземних вод, здійснення контролю за їх станом; охорона та раціональне використання атмосферного повітря, здійснення контролю за її станом; радіологія; екологія людини; енергетика та екологія; екологічні аспекти природокористування; механізм виникнення економічних втрат від нераціонального природокористування; екологія продуктів харчування та її значення для здоров’я людини; екологічні аспекти виробництва непродовольчих товарів; утилізація твердих відходів від виробництва товарів народного споживання; сучасні екологічні проблеми в Україні.


Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення  

 
joomla