gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни „Безпека життєдіяльності” створений для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання, з метою надання допомоги студентам в освоєнні даної дисципліни.

Виконання завдань самостійної роботи проводяться студентами в поза аудиторний час.

На сучасному етапі розвитку вищої школи самостійна робота студентів стає складовим елементом навчання, студенти набувають навичок в роботі зі спеціальною та методичною літературою, що сприяє вихованню у майбутніх спеціалістів необхідних їм навичок самостійності і творчості, а також максимальній індивідуалізації навчального процесу, активізації ролі студента.

В завдання включені теми, які не висвітлюються в лекціях, або ж недостатньо повно вивчаються на практичних заняттях.

Посібник складається з навчально-методичного забезпечення кожної теми, винесеної на самостійне опрацювання, а саме: завдань, запитань, тестів для самоперевірки, рекомендованої літератури.

Навчально-методичний посібник передбачає наявність ключів до тестів, підготовлених викладачем, що надаються в кінці посібника та допоміжного теоретичного матеріалу розробленого викладачем для ефективного та успішного виконання завдань самостійної роботи, а також для самоопрацювання з метою поглиблення знань та виконання індивідуальних творчих завдань

Роботи виконуються студентом в зошиті для самостійних робіт в наступній послідовності:

1.  Ознайомлення з темою, метою роботи та текстом завдань.

2.  Опрацювання допоміжного теоретичного матеріалу для студента під час виконання завдань самостійної роботи та літературою, рекомендованою викладачем в кожному завданні.

3.  Вирішення завдань самостійної роботи.

4.  Виконання завдань для самоконтролю.


ТЕМИ, ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ


  1. Людина, як елемент системи «Людина-життєве середовище»
  2. Проблема безпеки людини, роль і завдання керівного складу в її забезпеченні
  3. Контроль і управління умовами життєдіяльності
  4. Загальні питання взаємодії людини з довкіллям
  5. Класифікація основних форм діяльності людини
  6. Фізична та розумова праця
  7. Поняття про оптимально допустимі шкідливі й небезпечні умови праці
  8. Основи виробничої санітарії та гігієни
  9. Основи технічної безпеки
  10. Анатомо-фізіологічні наслідки впливу на людину уражаючих факторів надзвичайних ситуацій техногенного характеру


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення

 
joomla