gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Математична підготовка майбутніх спеціалістів повинна дати ґрунтовні знання з математики для оволодіння сучасними методами організації і систематизації господарської діяльності,а це вимагає певної  суми знань з вищої математики.

Одна з головних задач вивчення математики полягає в тому,щоб дати студентам комплекс математичних знань, необхідних для вивчення загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, сформувати навички математичних досліджень, використовувати їх у практичній діяльності.

Самостійна робота студента є ваговим засобом оволодіння навчальним матеріалом. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах(лабораторіях), а також у домашніх умовах.

При організації самостійної роботи студентів передбачається можливість отримання необхідної  консультації  або допомоги з боку викладача.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Навчальний матеріал, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведені навчальних знань.

До кожної теми, яка винесена на самостійне опрацювання, надано теоретичний матеріал, розроблено питання, відповіді на які дають можливість студентам оцінити рівень своїх знань з даної теми, та розроблено практичні завдання(покрокове виконання задач,положення до їх розв’язання).

При самостійній роботі студентів запропонована слідуюча послідовність самостійного опрацювання:

Перший етап – знайомство студентів з програмою з дисципліни «Вища математика».

Другий етап – вивчення курсу тем за допомогою короткого курсу лекцій, що розроблені  викладачем та додаткової літератури.

Третій етап – відповіді на запитання до тем.

Четвертий етап – розв’язання практичних завдань з використанням вивченого теоретичного матеріалу.

П’ятий етап – підготовка до захисту знань з кожної теми у період міжсесійних занять.

Шостий етап – при умові виконання всіх рекомендацій студенти отримують залікову оцінку.


Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації щодо використання педагогічних програмних засобів навчання GRAN-1, GRAN-2D, GRAN-3D

 
joomla