gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Історія  (від грецьк. historia – розповідь про минуле, про пізнане), історична наука, що вивчає  минуле людства у всьому його різноманітті. Для встановлення основних тенденцій і закономірностей історичного розвитку вчені досліджують факти (події, процеси) минулого на підставі історичних джерел – писемних, речових, усних тощо.

Дисципліна “Історія України ” покликана допомогти майбутньому спеціалістові виробити історичну свідомість, дати глибоку історичну підготовку, піднести його політичну культуру. Цей курс безпосередньо впливає на формування наукового світогляду, дає можливість зрозуміти зміст, суть і характер історичних процесів розвитку України в контексті світового історичного процесу.

Центральною в курсі є українська національна ідея, яка вбирає в себе дії, спрямовані на формування української народності, нації, національної свідомості. Це розвиток національної культури, літератури, національної школи і національної інтелігенції.

Українська ідея – це виконання патріотизму і водночас відкидання шовінізму, відкидання зверхності до інших народів, міжнаціональна злагода і гармонія. Втіленням української ідеї є любов до свого народу, турбота про кращу долю свого народу, про його добробут і його гідність.

Для закріплення знань ,одержаних на заняттях з історії України, Вам необхідно буде самостійно опрацьовувати теми, передбачені навчальним планом і цей Методичний посібник стане Вам у нагоді.

Для ґрунтовного засвоєння матеріалу неможна обмежуватись лише Методичним посібником, він лише провідник в необмеженій кількості навчальної літератури,який задає координати пошуку відповідей.

При необхідності можна зробити записи вивченого матеріалу у таких формах:

1.  План – короткий перелік основних періодів, подій.

2.  Тези – короткий основний зміст теми.

3.  Конспект – коротка послідовна викладка змісту матеріалу.

4.  Опорний конспект – схематичне зображення залежних понять.

5.  Виписки – дослівні записи тексту (напр. історичний документ).

6.  Цитати – дослівні записи основних думок.

Особливу  увагу зверніть на дати і визначення, так як без цих  складових засвоїти тему неможливо. (Бажано їх вивчити, запам’ятати).

Після засвоєння матеріалу опрацюйте завдання до теми. Якщо щось не засвоєно, зверніться знову до теоретичного матеріалу. Всі матеріали доступні на електронних носіях, крім того можете скористатись Електронним портфелем студента з «Історії України» (є гіперпосилання), електронним історичним атласом,  електронними версіями підручників та відео презентаціями, які вміщено в Педагогічний програмний засіб комісії соціально-гуманітарних дисциплін «Історія України»  (автори Тітова О.Г., Дисак П.І. ).


 Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

 
joomla