gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Мета дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" сформувати національно-мовну особистість, ознайомити студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення ділових документів, навчити їх професійної мови, збагатити словник термінологічною, фаховою лексикою; підвищити загальномовний рівень майбутніх фахівців, формувати практичні навички ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвивати комунікативні здібності.

Студент повинен знати:

-          основні правила орфографії і пунктуації при складанні і оформленні документів;

-          реквізити документів та порядок їх укладання.

Студент повинен вміти:

-          чітко і грамотно скласти потрібний документ;

-          перекласти будь-який  текст українською мовою;

відредагувати текст, виправивши мовностилістичні помилки.

Практика навчання свідчить про деякі труднощі, які виникають у студентів під час вивчення дисципліни, особливо у тих, які вчаться заочно.

Значну частину освітньої програми студент повинен опанувати самостійно. Для полегшення роботи студентів їхній увазі надається перелік питань для самоопрацювання, список основної рекомендованої літератури, методичні рекомендації до виконання роботи, питання для самоконтролю, короткий курс лекцій.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

 
joomla