gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Дана навчально-методична розробка призначена для самостійного вивчення курсу "Філософія" студентами Криворізького коледжу економіки та управління Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана. Завдання охоплюють першу частину курсу, яка тематично персоніфікована, тобто передбачає висвітлення окремих інтелектуальних явищ філософії (шкіл, напрямів, течій), в тому числі тематично об'єднаних. Мета посібника - сприяти розумінню студентами історико-філософського процесу, методологічної ролі філософського знання, також і в контексті реального життя людства. Розробка формує у студентів здібності до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя,уміння пов'язувати загально філософські проблеми з практичними, зокрема економічними. Укладач хотів би підкреслити декілька принципово важливих ідей. Кожна епоха має свою філософію, в якій концентрується і конкретизується досвід даного історичного періоду. Але філософські системи всякої історичної епохи виходять за її "власні" межі і спрямовані у вічність, оскільки їх автори прагнуть поставити і осмислити проблеми, які хвилювали і хвилюють людство, доки воно існує.

В межах однієї історичної епохи філософія набуває різних національних форм, які обумовлені своєрідністю менталітету, загальнокультурних традицій і умов життя народів, до яких належать мислителі. Але різноманітність не заперечує наявності всесвітньої філософії, яка концентрує досягнення всіх філософських шкіл і течій.

На перший погляд, історико-філософський процес може постати як позбавлений внутрішньої єдності і спадкоємності. Цьому сприяє плюралізм філософських учень, в умовах якого, за словами А. Шопенгауера, "кожен новий філософ виступає так само, як і кожен новий султан, що прирікає своїх братів на страту''. Але спадкоємність філософських ідей все ж має місце. Кожне з учень поряд з помилками містить зародок нових прозрінь і істин.

Тому в філософських концепціях доцільно виділяти два рівня ідей і принципів:

а)   неминущі, котрі асимілюються наступним розвитком філософії;

б)   скороминущі - відкидаються наступними мислителями як такі, що не зовсім підтвердились.

Саме це слід враховувати при роботі з методичною розробкою.

Вивчення курсу філософії здійснюється, крім лекційних та семінарських форм, у таких формах СРС:

-    самостійна робота з філософською літературою (див. список літератури в кінці посібника);

-    підготовка рефератів, захист їх (див. тематику рефератів);

-    розв'язування тестів (див. аналітичні тести, тести-доповнення, зонд-тести, експрес-тести);

-    складання словника;

-    упорядкування інформації про відомих філософів і філософські школи (див. завдання на визначення філософа та школи);

-    аналітична робота з філософськими текстами (див. завдання ш коментар тексту).

-    систематизація та структурування матеріалу при допомозі таблиць.


Навчально-методичне забезпечення дисцилпін, винесених на самостійне вивчення

 
joomla