gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Сьогодні сфера послуг — це один з елементів багатогранної системи "людина - людина".

До того ж ринкові відносини, до яких переходить і громадське харчування, вимагають від працівників цієї галузі всебічних, глибоких знань про людину, її психологічні особливості. Кожен працівник сфери громадського харчування повинен знати всі етапи обслуговування споживачів, методи встановлення з ними правильних взаємовідносин з позицій психології та етики. А це не можливо зробити без знання темпераменту, характеру людини; її потреб та інтересів, особливостей, почуттів. Час вимагає від майбутніх фахівців глибокого оволодіння знаннями загальної і галузевої психології, тому що психологічні знання є складовою частиною їх професійної підготовки.

Мистецтво спілкування, вміння раціонально організовувати свою професійну діяльність, вміння зняти психічне напруження та уникнути конфлікту, бажання підтримувати свій імідж та свого підприємства - це частина структури професіоналізму випускника.

Тому вивчення курсу передбачає засвоєння знань:

ü місце, роль і значення психологічної науки в суспільстві;

ü закономірності психічного життя людини;

ü структура особистості;

ü закономірності спілкування та етичні принципи ділової бесіди;

ü особливостігалузевої діяльності, рівень працездатності і способи її регулювання, рольові взаємодії, психологія конфліктів.

Програма вимагає розвиток у студентів вмінь:

ü саморегулювання, самоконтроль своєї психіки;

ü попередження, подолання та вихід із конфлікту;

ü проведення ділових бесід різного рівня;

ü створення сприятливих між особових та ділових відносин;

ü проведення простих психологічних досліджень.

Програма передбачає самостійну роботу студентів в процесі теоретичного навчання на заняттях та позааудиторно. Вона проводиться у вигляді міні доповідей по темі, складання опорних конспектів, схем, вивчення нескладних питань програми з допомогою таблиць, опорних конспектів, письмових консультацій, аналізу виробничої практики.

Особливе значення в ефективній професійній підготовці спеціаліста мають практичні заняття. Їх методика різноманітна: психодіагностика, аналіз виробничих ситуацій з досвіду практики, ділові ігри, тренінгова робота, моделювання та аналіз конфліктних ситуацій.

Вивчення курсу сприяє вихованню у студентів інтересу до психології своєї майбутньої професійної діяльності, почуття відповідальності за якість своєї праці, творчої активності, формує моральне задоволення працею.


Методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення

 
joomla