gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

При вивченні навчальної дисципліни "Основи підприємництва та управлінської діяльності", слід особливу увагу приділити самостійній роботі студентів. Планування самостійної роботи дає можливість підвищити професійно-технічну підготовку, формування умінь і навичок самостійного розвитку пізнавальних здібностей.

Самостійне вивчення матеріалу студентами передбачає:

-                             формування вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

-                             формування навичок у роботі з основною та додатковою літературою;

-                             формування вміння віднайти важливіше серед великого потоку інформації;

-                             користування різними механічними засобами (електронно-обчислювальними та іншими засобами автоматизованої системи управління);

-                            самостійне оперативне прийняття рішень, що стосуються виробничих, технічних, соціальних, побутових, інших проблем.

Самостійне вивчення можна рекомендувати за такою методикою: ознайомлення з темою; підбір основної та допоміжної літератури; осмислення та обробка отриманої інформації, обміркування проблем, що виникли, та консультація з викладачами; проведення самоконтролю за питаннями , за тестами визначеними викладачем та ін.

Без самостійної роботи студентів неможливо виробити у них гнучкі професійні навички, розвинути допитливість, логічне мислення, бажання самостійно поповнювати отримані знання, працювати з високою продуктивністю.

Самостійно на заняттях можуть відпрацьовуватися такі питання, як: вивчення нормативних документів, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні, етику керівника, організацію роботи менеджера, управління трудовими ресурсами, складання органіграм і інше.

Формами контролю за самостійним вивченням тем можуть бути: семінарські заняття, конференції, бесіди за круглим столом, ігрові заняття, програмоване опитування, міні контрольні роботи та ін.


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення 

 
joomla