gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Програмою дисципліни “Економіка підприємств різних типів” передбачено вивчення економічних відносин в умовах ринку, проблем їх становлення в економіці України, основ  підприємницької діяльності, аналізу та прогнозування показників господарської діяльності, фінансового менеджменту .

Ці знання необхідні для роботи в умовах ринкової економіки. У результаті  вивчення дисципліни спеціаліст повинен знати:

-         основи підприємницької діяльності;

-         суть ринкових відносин та механізм функціонування ринку:

-         порядок оплати праці;

-         методику аналізу та планування господарської діяльності;

-         методику розрахунку показників господарської діяльності і таке інше.

Спеціаліст повинен уміти:

-         використовувати дані про купівельні фонди населення та ємність ринку;

-         прогнозування обсягу товарообігу, власної продукції та купівельних товарів з метою вироблення стратегії діяльності підприємства;

-         визначати норму та нормативи товарних запасів, потребу підприємства в сировині та товарах;

-         обчислювати чисельність робітників підприємства, продуктивність їх праці, фонд оплати праці;

-         розрахувати суму та рівень витрат в цілому та по видам;

-         визначити доходи та прибуток;

-         аналізувати і прогнозувати фінансово-господарську діяльність  підприємств.

У процесі вивчення дисципліни необхідно формувати у студентів  економічне мислення, підприємництво,

соціальну  активність та відповідальність за результати господарської діяльності підприємства.

Методика вивчення дисципліни будується  на основі поєднання теоретичного і практичного навчання.

Викладання дисципліни повинно бути тісно  пов’язано  із дисциплінами “Організація  виробництва та обслуговування  на підприємствах харчування”, “Основи менеджменту”,   “Технологія приготування їжі”, «Правознавство».

Обґрунтування  змін в змісті  програмного матеріалу і розподіл годин по темам в межах загального бюджету часу, передбаченого на аудиторне вивчення дисципліни вноситься цикловою комісією економічних дисциплін і затверджується керівництвом  коледжу.

Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення частина 1, частина 2

 
joomla