gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Програма з предмету "Основи електротехніки" передбачає вивчення основ і законів, які використовуються для розуміння фізичних явищ в електричних ланцюгах та їх розрахунки. Вивчення програмного матеріалу основується на знаннях з предметів "Фізика", "Математика".

При вивченні матеріалу предмета необхідно дотримуватись єдності позначень у відповідності з діючими стандартами  і вимогами ЕСКД. Для кращого засвоювання навчального матеріалу його викладання необхідно супроводжувати демонстрацією плакатів, макетів, діючих стендів.

Для інтенсифікації  навчального процесу рекомендується використовувати електронно-обчислювальну техніку. Для закріплення і поглиблення теоретичних знань, придбання практичних навичок і умінь програмою предмета передбачено проведення лабораторних та практичних робіт.

В результаті вивчення програмного матеріалу студенти: повинні знати: основні електричні і магнітні явища, їх практичне використання, фізичні закони, на яких базується електротехніка; правила і методи розрахунків електричних ланцюгів; умовні географічні позначення елементів кіл; правила електробезпеки.

Повинні вміти: скласти прості електричні кола по принциповим схемам: вибирати електровимірювальні прилади для заданих умов; розв’язувати типові задачі, необхідні для успішного вивчення спец предметів; виконувати правила технічної експлуатації і безпеки при виконанні лабораторних робіт.


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

 
joomla