gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

Посібник для самостійного вивчення дисципліни призначений для студентів спеціальності «Виробництво харчової продукції». Структура і зміст посіб­ника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної про­грами з технічного креслення. Структурно-змістовна повнота зумовлює необ­меженість можливостей як самостійного опрацьовування студентами наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом викладача. Крім того, посібник допоможе студентам швидко й ефективно повторити вивчений матеріал; в оптимальні терміни підготуватися до семінарських занять; знайти і використати відповідний матеріал при розв'язуванні задач.

Практичний довідник містить розділи: «Загальні вимоги до оформлення креслень», «Основні геометричні побудови», «Крес­лення в системі прямокутних проекцій», «Виконання і читання креслень», «Аксонометричні проекції. Технічний малюнок», «Пере­різи», «Розрізи», «Вибір зображень на кресленнях», «Зображення з’єднань на кресленнях», «Складальні креслення» та «Будівельні креслення», у кожному з яких виділено рубрики:

—«Це треба знати!»;

—«Перевірте себе!».

У рубриці «Це потрібно знати!» наведено основні теоретичні відо­мості з певної теми, подані у формі конспекту, схем, таблиць, крес­лень тощо. Матеріал рубрики дозволить найбільш повно осмислити і систематизувати теоретичний матеріал. «Перевір себе» — рубрика, у якій пропонуються завдання для самостійного розв'язування.

Опрацювавши цей посібник, ви зможете систематизувати й узагальнити свої знання, уміння й навички.

Бажаємо успіхів у вивченні та вдосконаленні знань з креслення!


Навчально-посібник для самостійної роботи студентів

 
joomla