gototopgototop
УВАГА!

Для вступників


ЗАПРОШУЄМО на навчання випускників 9 та 11 класів!
Постійно діють ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
Детальна інформація за тел.(096)710-30-07

Реєстрація
Освіта
Банер
ЗНО
Банер

"Процеси та апарати харчових виробництв" одна з дисциплін яка формує загально – наукові компетенції майбутнього спеціаліста з виробництва харчової продукції, а саме базові знання з процесів та апаратів в обсязі, необхідному для освоєння загально – професійних дисциплін.

Сучасні підприємства закладів по виробництву харчової продукції країни оснащені різними апаратами, в яких здійснюються складні технологічні процеси.

Апаратурне оформлення харчових виробництв досягло значної технічної досконалості на базі останніх наукових досліджень, загального технічного прогресу та автоматизації виробничих процесів; особливо широко стали використовуватись у харчовій технології досягнення фізики. Техніка високих тисків, високого вакууму, глибокого охолодження, ультразвуку, струмів НВЧ, мембранного розділення міцно зайняла місце в харчовій промисловості. Усе це висуває необхідність науково обґрунтувати різноманітні процеси, пов'язані з виробництвом харчових продуктів. Ці завдання успішно розв'язуються на основі даних науки про процеси та апарати харчової технології.

Завдання курсу "Процеси та апарати харчових виробництв" полягає в тому, щоб ознайомити студентів з тими процесами й апаратами, які є загальними для всіх харчових технологій.

Сучасне вчення про процеси та апарати спирається на міцний фундамент базисних дисциплін - хімії, фізики, математики, електротехніки і є теоретичною базою для поглибленого сприймання таких дисциплін як „ Устаткування закладів ресторанного господарства ”, „ Технологія виробництва кулінарної продукції ”.

Наука про процеси та апарати - це послідовна наукова дисципліна, яка відіграє велику роль у розвитку технології харчових продуктів. Вона невпинно розвивається завдяки появі нових процесів та бурхливому розвитку обчислювальної техніки і дає змогу майбутньому фахівцю працювати на апаратах у закладах по виробництву харчової продукції різного плану.

У відповідності з навчальним планом програмного курсу передбачено проведення лекцій, семінарських, практичних занять, а також самостійна робота студентів.

Після вивчення навчальної дисципліни "Процеси та апарати харчових виробництв" студенти повинні знати основні положення і наукові основи курсу , основи гідравліки, логічно пояснювати сутність гідравлічних процесів, що застосовуються при виробництві харчової продукції; вміти визначати шляхи здійснення гідравлічних, механічних, теплових, масообмінних процесів, використовуючи різного роду апарати; застосовувати раціональні методи оброблення продовольчої сировини, виготовлення продукції.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів

Навчально-методичне забезпечення тем, винесених на самостійне вивчення 

 
joomla